×

GARANTIE:

GENERALITATI SI LEGISLATIE
Cumparatorul beneficiază de toate drepturile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, modificata si completata, precum si ale Legii 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, cu modificarile si completarile ulterioare, drepturi care nu sunt afectate prin prezenta garanție.
Produsele cuprinse sub denumirea generica de Aparate pentru incalzirea rezervelor de tutun, comercializate de catre Vanzator, beneficiaza de conditii de garantie conform legislatiei in vigoare si politicii comerciale a producatorilor acestora. 
Produsele din aceasta categorie au o durata medie de utilizare stabilita de fiecare producator in parte si sunt garantate pentru durata medie de utilizare conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, modificata si completata, precum si ale Legii 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Termen de garanție comercială (este egal cu Durata Medie de Utilizare a Produsului.
Prevederile prezentei garanții sunt valabile doar pe teritoriul Romaniei.
Vanzatorul se obliga ca, in cazul oricaror neconformitati aparute intr-o perioada de timp egala cu Durata Medie de utilizare a Produsului de la data achizitionarii, sa repare sau sa inlocuiasca (fara plata suplimentara) Produsul Aparat pentru incalzirea rezervelor de tutun (indiferent de marca) care nu corespunde din punctul de vedere al garantiei pentru conformitate cu un alt Produs cu functii identice (în afara cazului în care acest lucru este imposibil din motive obiective) sau similare, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a predat (pe baza unui document de predare-preluare) Vanzatorului sau unei persoane desemnate de către acesta (curier) un astfel de produs neconform.
Prin produs neconform se înțelege orice componentă/componente ale Aparatului pentru incalzirea rezervelor de tutun care prezintă defecte materiale sau de fabricatie, atunci când acestea sunt utilizate în conformitate cu Manualul de utilizare și in conditiile in care a fost efectuata o cerere valabila de acordare a garantiei (vezi mai jos).
Dacă este deteriorată numai o componentă a Aparatului pentru incalzirea rezervelor de tutun (indiferent de marca), atunci numai componenta deteriorată va fi înlocuită, componenta înlocuită va intra in proprietatea Vanzatorului, iar componenta cu care a fost inlocuita va intra in proprietatea Cumparatorului.
Vanzatorul își asumă aceleași obligații de garanție cu privire la Produsul care înlocuiește Produsul vândut inițial. Produsele care înlocuiesc Produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție, care curge de la data preschimbării Produsului.
Vanzatorul va oferi serviciul de retur care presupune preluarea si livrarea Produselor fara costuri suplimentare pentru Cumparator. 
In cazul absentei certificatului de garantie al Produsului Aparat pentru incalzirea rezervelor de tutun, acest fapt trebuie adus la cunostiinta Vanzatorului, in scris la adresa de e-mail garantii@tutunincalzit.ro, in maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la receptia Produsului, pentru ca Vanzatorul sa poata transmite certificatul in cauza.

PROCEDURA DE ASIGURARE A GARANTIEI
In cazul depistarii unei neconformitati a Produsului Aparat pentru incalzirea rezervelor de tutun (indiferent de marca) intr-un interval de timp egal cu Durata Medie de utilizare a Produsului, de la data achizitiei, Cumparatorul va instiinta Vanzatorul, prin modalitatile de contact mentionate in Site (e-mail la adresa garantii@tutunincalzit.ro). 
Instiintarea va trebui sa contina: 
• denumirea Produsului, 
• codul unic al acestuia 
• numarul si data facturii/ comenzii/bonului fiscal, 
• numele si numarul de telefon/adresa de e-mail a Cumparatorului. 
Dupa verificarea corectitudinii datelor de mai sus, Vanzatorul va initia operatiunea de preluare a Produsului/componentului neconform direct sau sau printr-o persoana desemnata (curier) si in baza unui document de predare-primire.
In termen de 15 zile calendaristice de la data documentului de predare-primire, Vanzatorul va proceda la evaluarea neconformitatii, remedierea acesteia sau la inlocuirea Produsului/componentei neconforme cu un alt Produs/componenta cu functii identice (în afara cazului în care acest lucru este imposibil din motive obiective) sau similar.

 EXCEPTII
 Garanția nu acoperă urmatoarele:
 • Deteriorarea oricăror componente ale Produselor cauzate de uzura normală;
 • Deteriorări de ordin estetic (cum ar fi zgârieturi, ciobiri, sparturi etc) cauzate de
 caderea, lovirea, transportarea Produselor etc.
 • Deteriorări ale Produselor/componentelor cauzate de exploatarea sau manipularea incorectă, contactul cu lichide, contactul cu focul si, in general, cauzate de nerespectarea prevederilor Manualului de utilizare care insoteste Produsul la data vanzarii 
 • Deteriorări ce pot apărea ca urmare a descărcărilor electrice sau variațiilor detensiune de la rețea, sau în cazul conectării cablului de încărcare la o rețea cu tensiune necorespunzătoare;
 • Defecte datorate utilizării cu produse incompatibile;
 •Deteriorări sau defecte cauzate de încercarea de a deschide, modifica sau repara  componentele Aparatului pentru incalzirea rezervelor de tutun (indiferent de  marca), de către alte persoane decât cele autorizate de către Vanzator;
• Deteriorări sau defecte cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare din Manualul de Utilizare;
Pentru înlocuirea Produsului Aparat pentru incalzirea rezervelor de tutun (indiferent de marca) reclamat ca si neconform este necesar ca în contul Cumparatorului să existe cel puțin un Produs Aparat pentru incalzirea rezervelor de tutun de acelasi tip/marca/model achiziționat/înregistrat.
Vanzatorul isi rezerva dreptul de a verifica aceste solicitari cu scopul de a identifica orice posibile incercari de a obtine beneficii necuvenite în raport cu Termenii și Condițiile acestui site sau cu legislația aplicabilă în materie, sau a identifica situații de furnizare de date false/incorecte (de ex., enumerarea nefiind limitativă: însușirea datelor de identificare ale unor terți, crearea de conturi de utilizator diferite pe baza unor adrese de email sau unor numere de telefon diferite, dar în realitate aferente aceleiași persoane, mutarea seriilor produselor de pe un cont pe altul pentru a deveni eligibili de a beneficia de garantii/înlocuire, etc.), pentru a obține avantaje necuvenite.
În urma unor astfel de verificări, ne rezervăm dreptul de a refuza înlocuirea/asigurarea garantiilor Produselor, dacă sesizam astfel de activități cu scopul de a obține beneficii necuvenite.